برادر پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

برادر: پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی موز ۳۶ درصد گران شد ، زیاد کردن ۵۵ درصدی قیمت تخم مرغ

طی اردیبهشت ماه قیمت تخم مرغ ماشینی با ٥٥.٦ درصد، برنج خارجی درجه یک با ٣٧.٢ درصدو موز با ٣٦.٨ درصد افزایش، به ترتیب بیشترین زیاد کردن قیمت اقلام خوراکی را نسبت

موز ۳۶ درصد گران شد ، زیاد کردن ۵۵ درصدی قیمت تخم مرغ

زیاد کردن ۵۵ درصدی قیمت تخم مرغ/ موز ۳۶ درصد گران شد

عبارات مهم : فرنگی

طی اردیبهشت ماه قیمت تخم مرغ ماشینی با ٥٥.٦ درصد، برنج خارجی درجه یک با ٣٧.٢ درصدو موز با ٣٦.٨ درصد افزایش، به ترتیب بیشترین زیاد کردن قیمت اقلام خوراکی را نسبت به اردیبهشت ١٣٩٦ داشتند.

به گزارش مهر، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران میانگین قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری را در اردیبهشت ماه منتشر کرد.

بر اساس نتیجه های به دست آمده در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ بیشترین زیاد کردن قیمت نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با ٢٥.٣ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ١١.٩ درصد زیاد کردن و «موز» با ٧.٦ درصد زیاد کردن بوده است.

موز ۳۶ درصد گران شد ، زیاد کردن ۵۵ درصدی قیمت تخم مرغ

بیشترین کم کردن قیمت در ماه اردیبهشت نسبت به ماه گذشته نیز مربوط به اقلام «گوجه فرنگی» با ١٠.٥ درصد کم کردن و «خیار» با ٩.٠ درصد کم کردن است.

بیشترین زیاد کردن قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ١٣٩٦) مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ٥٥.٦ درصد زیاد کردن و بعد از آن «برنج خارجی درجه یک» با ٣٧.٢ درصد زیاد کردن و «موز» با ٣٦.٨ درصد زیاد کردن است.

طی اردیبهشت ماه قیمت تخم مرغ ماشینی با ٥٥.٦ درصد، برنج خارجی درجه یک با ٣٧.٢ درصدو موز با ٣٦.٨ درصد افزایش، به ترتیب بیشترین زیاد کردن قیمت اقلام خوراکی را نسبت

بیشترین کم کردن قیمت نسبت به اردیبهشت ١٣٩٦ مربوط به «گوجه فرنگی» با ٤٨.٧ درصد کم کردن و بعد از آن «سیب درختی زرد» با ٢٠.٦ درصد کم کردن (علی رغم داشتن رتبه دوم بیشترین زیاد کردن قیمت نسبت ماه قبل) و «سیب زمینی» با ١٩.٦ درصد کم کردن است.

واژه های کلیدی: فرنگی | افزایش | خوراکی | اردیبهشت | گوجه فرنگی | گوجه فرنگی | ماه اردیبهشت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs