برادر پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

برادر: پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هر وقت بخواهیم می‌توانیم با ایشان دیدار کنیم ، تصویر العمل فرزند مهدی کروبی به شایعه فوت پدرش

شب گذشته تا ساعت ۱۲ شب فرزندان به همراه عروس و نوه‌ها منزل ایشان بودیم که مادر هم حضور داشتند و هیچ اتفاقی خاصی هم رخ نداد. 

هر وقت بخواهیم می‌توانیم با ایشان دیدار کنیم ، تصویر العمل فرزند مهدی کروبی به شایعه فوت پدرش

تصویر العمل فرزند مهدی کروبی به شایعه فوت پدرش /هر وقت بخواهیم می توانیم با ایشان دیدار کنیم

عبارات مهم : فرزند

شب گذشته تا ساعت ۱۲ شب فرزندان به همراه عروس و نوه ها منزل ایشان بودیم که مادر هم حضور داشتند و هیچ اتفاقی خاصی هم رخ نداد.

فرزند مهدی کروبی گفت: بعد از عمل قلب پدر، فرزندان هر وقت که بخواهند می توانند با ایشان دیدار داشته باشند.

هر وقت بخواهیم می‌توانیم با ایشان دیدار کنیم ، تصویر العمل فرزند مهدی کروبی به شایعه فوت پدرش

به گزارش ایلنا، حسین کروبی راجع به شایعه فوت مهدی کروبی گفت: پدر در سلامتی کامل به سر می برند و حالشان خوب هست. این خبر شایعه ای بیش نیست.

وی ادامه داد: شب گذشته تا ساعت ۱۲ شب فرزندان به همراه عروس و نوه ها منزل ایشان بودیم که مادر هم حضور داشتند و هیچ اتفاقی خاصی هم رخ نداد.

شب گذشته تا ساعت ۱۲ شب فرزندان به همراه عروس و نوه‌ها منزل ایشان بودیم که مادر هم حضور داشتند و هیچ اتفاقی خاصی هم رخ نداد. 

کروبی تاکید کرد: بعد از این که پدر راهی بیمارستان شدند، عمل قلب را انجام دادند و باطری کار گذاشتند، فرزندان هر وقت که بخواهند می توانند با ایشان دیدار داشته باشند.

واژه های کلیدی: فرزند | کروبی | فرزندان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs