برادر پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

برادر: پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی میرحسین موسوی با خواهران خود دیدار کرد ، گشایش در حصر

یک سایت نزدیک به مهندس میرحسین موسوی اعلام کرد که خانواده میرحسین موسوی روز گذشته به ملاقات او رفتند.

میرحسین موسوی با خواهران خود دیدار کرد ، گشایش در حصر

گشایش در حصر/ میرحسین موسوی با خواهران خود دیدار کرد

عبارات مهم : امنیت

یک سایت نزدیک به مهندس میرحسین موسوی اعلام کرد که خانواده میرحسین موسوی روز گذشته به ملاقات او رفتند.

به گزارش ایسنا، دو خواهر میرحسین موسوی اعلام کرده بودند که روز گذشته توانستند به دیدار موسوی و رهنورد بروند.

میرحسین موسوی با خواهران خود دیدار کرد ، گشایش در حصر

این سایت اعلام کرده است که به خانواده موسوی اعلام شده است است که آن ها روز جمعه هم می توانند با او و همسرش دیدار کنند.

این گشایش در حصر موسوی و رهنورد بعد از سخنان شمخانی دبیر امنیت ملی کشور به وجود آمده هست؛ مهدی کروبی نیز این روزها با دو تن از اعضای ارشد حزب خود دیدار کرده است.

یک سایت نزدیک به مهندس میرحسین موسوی اعلام کرد که خانواده میرحسین موسوی روز گذشته به ملاقات او رفتند.

واژه های کلیدی: امنیت | خانواده | روز گذشته | میرحسین موسوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs