برادر پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

برادر: پروژه بازیگر قرارداد بازیگران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی رابطه بین پست فوتبالیست‌ها و ضرب دیدگی مغزی

تحقیقات اخیر نشان داده است که آسیب‌های مغزی که به فوتبالیست‌ها وارد می‌شود به پست آنها در زمین و مدت وقت بازی آنها بستگی دارد.

رابطه بین پست فوتبالیست‌ها و ضرب دیدگی مغزی

رابطه بین پست فوتبالیست ها و ضرب دیدگی مغزی

عبارات مهم : فوتبال

تحقیقات اخیر نشان داده است که آسیب های مغزی که به فوتبالیست ها وارد می شود به پست آنها در زمین و مدت وقت بازی آنها بستگی دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از Science daily ، تحقیقاتی که در مجله رادیو لوژی انتشار یافته هست، نشان می دهد که میزان آسیب های مغزی که به فوتبالیست ها وارد می شود به پست آنها در زمین و مدت وقت فعالیت آنها بستگی دارد.

رابطه بین پست فوتبالیست‌ها و ضرب دیدگی مغزی

پیش از این مشخص شده است بود که در فوتبال احتمال ضرب دیدگی مغزی بسیار زیاد است و به خصوص هد زدن در فوتبال باعث می شود که به قسمت سفید مغز آسیب وارد شود.

مدیر این تحقیقات می گوید: مطالعات ما نشان داده است که مدت وقت بازی کردن و پست فوتبالیست ها بر آسیب های مغزی وارده تاثیرگذار است.

تحقیقات اخیر نشان داده است که آسیب‌های مغزی که به فوتبالیست‌ها وارد می‌شود به پست آنها در زمین و مدت وقت بازی آنها بستگی دارد.

این فاکتورها می تواند مدت زمانی که ضرب دیدگی در بدن ورزشکار باقی می ماند و تاثیر می گذارد را معین کند.

در این تحقیقات ۶۴ فوتبالیست مورد بررسی قرار گرفتند.

تعداد دفعات هد زدن یا ضربه ای که به سر وارد می شود نیز بر شدت آسیب و مدت زمانی که آسیب در بدن باقی می ماند موثر است.

رابطه بین پست فوتبالیست‌ها و ضرب دیدگی مغزی

در افرادی که بیش از سه بار ضربه های مغزی را در فوتبال تجربه کرده اند، قسمت سفید مغز زیاد تخریب می شود.

واژه های کلیدی: فوتبال | تحقیقات | فوتبالیست | فوتبالیست ها | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs